Call for Papers for the 22nd International Electrotechnical and Computer Science Conference

Posted on October 23th, 2012

The ERK 2013 conference will be held on September 16-18, 2013 in grand hotel Metropol, Portorož, Slovenia. The conference is organized by the IEEE Slovenia Section together with Association of Engineering Societies in Slovenia, Electrotechnical Society of Slovenia and other Slovenian professional societies. The Conference is bilingual, with presentations in English and Slovenian. Conference topics:

 • Electronics,
 • Telecommunications,
 • Automatic Control,
 • Modeling and Simulation,
 • Robotics,
 • Computer Science,
 • Artificial Intelligence,
 • Pattern Recognition,
 • Acoustics and Electroacoustics,
 • Biomedical Engineering,
 • Power Engineering,
 • Measurement,
 • Didactics.

Perspective authors should submit electronic version of their paper according to the template (doc, pdf, LaTeX) in a camera-ready form. The registration forms will be available later. The page limit for all papers is strictly four pages. All papers will be reviewed. Preliminary time schedule:

 • Submission of full papers is extended to: July 22, 2013
 • Notification of acceptance: August 13, 2013

A registration fee (95 EUR) should be payed for each article printed in ERK 2013 Proceedings. The registration and payment details will be published soon.

Book the hotel room by sending e-mail to: booking@h-bernardin.si and state that you are ERK 2013 participant.

Vabilo na dvaindvajseto mednarodno Elektrotehniško in računalniško konferenco ERK 2013

Objavljeno 23. oktober, 2012

Konferenca bo potekala od 16. do 18. septembra 2013 v Grand hotelu Metropol v Portorožu. Na konferenci bo bogat vzporedni strokovni program v vseh treh dneh, zato Vas vzpodbujamo, da si vzamete čas in se v tej atmosferi informirate in pogovorite o novostih, trendih in možnosti razvoja naše stroke na specifičnih področjih, za katere in od katerih živite. Vabljena, pregledna in poučna predavanja bodo dopolnjevala osnovni program konference, kjer bodo raziskovalci poročali o svojih dosežkih pred kritičnim strokovnim forumom udeležencev. Delovna jezika sta slovenski, ker se negovanju slovenske tehniške besede ne moremo odpovedati, in angleški, s čimer vabimo vedno več udeležencev iz tujine. Na konferenci bodo zastopana naslednja področja:

 • elektronika,
 • telekomunikacije,
 • avtomatika,
 • simulacije in modeliranje,
 • robotika,
 • računalništvo in informatika,
 • umetna inteligenca,
 • razpoznavanja vzorcev,
 • akustika in elektroakustika,
 • biomedicinska tehnika,
 • močnostna elektrotehnika,
 • merilna tehnika,
 • didaktika.

Konferenco organizira Slovenska sekcija IEEE v sodelovanju s Slovensko inženirsko zvezo, Elektrotehniško zvezo Slovenije in drugimi strokovnimi društvi. Avtorji, ki želijo sodelovati na konferenci, naj do roka v mesecu juliju oddajo elektronski izvod članka v končni obliki. Članek naj obsega 4 strani in je napisan v slovenščini ali angleščini, vendar od avtorjem pričakujemo, da bodo v istem jeziku članek predstavili tudi na konferenci! Preliminarni urnik za avtorje:

 • Rok za oddajo članka je podaljšan do: 22. julij 2013
 • Obvestilo o izboru: 13. avgust 2013

Predloge za pisanje prispevka: doc, pdf, LaTeX.

Vabilo na Tekmovanje študentskih prispevkov 2013 Slovenske sekcije IEEE.

Kotizacija za ERK 2013 je 95 EUR in jo je potrebno plačati za vsak objavljen prispevek v konferenčnem zborniku, razen za obljavljene povzetke iz študentskega tekmovanja. Navodila za plačilo bodo objavljena kasneje.

Predsednik konference
Conference Chairman
Baldomir Zajc
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Baldomir.Zajc@fe.uni-lj.si

Podpredsednika konference
Conference Vice Chairmans
Saša Divjak
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Sasa.Divjak@fri.uni-lj.si

Matej Zajc
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Matej.Zajc@fe.uni-lj.si

Predsednika programskega odbora
Program Committee Chairmans
Jurij Tasič
Andrej Trost
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Jure.Tasic@fe.uni-lj.si

Člani programskega odbora
Program Committee
Tadej Bajd
Genevieve Baudoin
Carl Debono
Marko Delimar
Saša Divjak
Janko Drnovšek
Peter Farkaš
Matjaž Gams
Bernard Grum
Franc Jager
Marko Jagodič
Karel Jezernik
Drago Matko
Damijan Miklavčič
Miro Milanovič
Josef Modelski
Michael Muhr
Janez Nastran
George Paunović
Nikola Pavešić
Kurt Richter
Franc Solina
Radovan Sernec
Aleksander Szabo
Fabio Tosato
Borut Zupančič
Andrej Žemva

Predsednik odbora za tisk
Publications Chairman
Andrej Žemva
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Tel: (01) 4768 346
Fax: (01) 4264 630
Andrej.Zemva@fe.uni-lj.si