21st International Electrotechnical and Computer Science Conference

Posted on February 14th, 2012

The ERK 2012 conference will be held on September 17-19, 2012 in grand hotel Metropol, Portorož, Slovenia. The conference is organized by the IEEE Slovenia Section together with Association of Engineering Societies in Slovenia, Electrotechnical Society of Slovenia and other Slovenian professional societies. The Conference is bilingual, with presentations in English and Slovenian.

Urnik / Schedule
Urnik Schedule

Končni / Final Program ERK 2012

Enaindvajseta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2012

Objavljeno 14. februar, 2012

Konferenca bo potekala od 17. do 19. septembra 2012 v Grand hotelu Metropol v Portorožu. Na konferenci bo bogat vzporedni strokovni program v vseh treh dneh, zato Vas vzpodbujamo, da si vzamete čas in se v tej atmosferi informirate in pogovorite o novostih, trendih in možnosti razvoja naše stroke na specifičnih področjih, za katere in od katerih živite. Vabljena, pregledna in poučna predavanja bodo dopolnjevala osnovni program konference, kjer bodo raziskovalci poročali o svojih dosežkih pred kritičnim strokovnim forumom udeležencev. Delovna jezika sta slovenski, ker se negovanju slovenske tehniške besede ne moremo odpovedati, in angleški, s čimer vabimo vedno več udeležencev iz tujine. Na konferenci bodo zastopana naslednja področja:

 • elektronika,
 • telekomunikacije,
 • avtomatika,
 • simulacije in modeliranje,
 • robotika,
 • računalništvo in informatika,
 • umetna inteligenca,
 • razpoznavanja vzorcev,
 • biomedecinska tehnika,
 • močnostna elektrotehnika,
 • merilna tehnika,
 • didaktika.

Konferenco organizira Slovenska sekcija IEEE v sodelovanju s Slovensko inženirsko zvezo, Elektrotehniško zvezo Slovenije in drugimi strokovnimi društvi. Avtorji, ki želijo sodelovati na konferenci, naj do roka v mesecu juliju oddajo elektronski izvod članka v končni obliki. Članek naj obsega 4 strani in je napisan v slovenščini ali angleščini, vendar od avtorjem pričakujemo, da bodo v istem jeziku članek predstavili tudi na konferenci! Preliminarni urnik za avtorje:

Predsednik konference
Conference Chairman
Baldomir Zajc
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Baldomir.Zajc@fe.uni-lj.si

Podpredsednika konference
Conference Vice Chairmans
Saša Divjak
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Sasa.Divjak@fri.uni-lj.si

Matej Zajc
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Matej.Zajc@fe.uni-lj.si

Predsednika programskega odbora
Program Committee Chairmans
Jurij Tasič
Andrej Trost
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Jure.Tasic@fe.uni-lj.si

Člani programskega odbora
Program Committee
Tadej Bajd
Genevieve Baudoin
Carl Debono
Marko Delimar
Saša Divjak
Janko Drnovšek
Peter Farkaš
Matjaž Gams
Bernard Grum
Franc Jager
Marko Jagodič
Karel Jezernik
Drago Matko
Damijan Miklavčič
Miro Milanovič
Josef Modelski
Michael Muhr
Janez Nastran
George Paunović
Nikola Pavešić
Kurt Richter
Franc Solina
Radovan Sernec
Aleksander Szabo
Fabio Tosato
Borut Zupančič
Andrej Žemva

Predsednik odbora za tisk
Publications Chairman
Andrej Žemva
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Tel: (01) 4768 346
Fax: (01) 4264 630
Andrej.Zemva@fe.uni-lj.si