22nd International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2013

Posted on August 12th, 2013

The ERK 2013 conference will be held on September 16-18, 2013 in grand hotel Metropol, Portorož, Slovenia. The conference is organized by the IEEE Slovenia Section together with Association of Engineering Societies in Slovenia, Electrotechnical Society of Slovenia and other Slovenian professional societies. The Conference is bilingual, with presentations in English and Slovenian.

Urnik / Schedule
Urnik Schedule

Preliminary ERK 2013 program is now available (pdf)

Please register your paper on the Authors Form site and in case of any changes upload your final paper until August 22, 2103.

A registration fee (95 EUR) should be payed for each article printed in ERK 2013 Proceedings.

Book the hotel room by sending e-mail to: booking@h-bernardin.si and state that you are ERK 2013 participant.

Dvaindvajseta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2013

Objavljeno 12. avgust, 2013

Konferenca bo potekala od 16. do 18. septembra 2013 v Grand hotelu Metropol v Portorožu. Na konferenci bo bogat vzporedni strokovni program v vseh treh dneh, zato Vas vzpodbujamo, da si vzamete čas in se v tej atmosferi informirate in pogovorite o novostih, trendih in možnosti razvoja naše stroke na specifičnih področjih, za katere in od katerih živite. Vabljena, pregledna in poučna predavanja bodo dopolnjevala osnovni program konference, kjer bodo raziskovalci poročali o svojih dosežkih pred kritičnim strokovnim forumom udeležencev. Delovna jezika sta slovenski, ker se negovanju slovenske tehniške besede ne moremo odpovedati, in angleški, s čimer vabimo vedno več udeležencev iz tujine.

Objavljen je preliminarni program konference ERK 2013 (pdf)

Prosimo, da opravite registracijo prispevkov na strani za avtorje in v primeru spremembe oddate končno verzijo prispevka do 22. avgusta 2013 (ta rok ne bo podaljšan).

Kotizacija za ERK 2013 je 95 EUR in jo je potrebno plačati za vsak objavljen prispevek v konferenčnem zborniku, razen za obljavljene povzetke iz študentskega tekmovanja.

Predsednik konference
Conference Chairman
Baldomir Zajc
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Baldomir.Zajc@fe.uni-lj.si

Podpredsednika konference
Conference Vice Chairmans
Saša Divjak
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Sasa.Divjak@fri.uni-lj.si

Matej Zajc
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Matej.Zajc@fe.uni-lj.si

Predsednika programskega odbora
Program Committee Chairmans
Jurij Tasič
Andrej Trost
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Jure.Tasic@fe.uni-lj.si

Člani programskega odbora
Program Committee
Tadej Bajd
Genevieve Baudoin
Carl Debono
Marko Delimar
Saša Divjak
Janko Drnovšek
Peter Farkaš
Matjaž Gams
Bernard Grum
Franc Jager
Marko Jagodič
Karel Jezernik
Drago Matko
Damijan Miklavčič
Miro Milanovič
Josef Modelski
Michael Muhr
Janez Nastran
George Paunović
Nikola Pavešić
Kurt Richter
Franc Solina
Radovan Sernec
Aleksander Szabo
Fabio Tosato
Borut Zupančič
Andrej Žemva

Predsednik odbora za tisk
Publications Chairman
Andrej Žemva
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Tel: (01) 4768 346
Fax: (01) 4264 630
Andrej.Zemva@fe.uni-lj.si