23nd International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2014

Posted on September 10th, 2014

The ERK 2014 conference will be held on September 22-24, 2014 in grand hotel Metropol, Portorož, Slovenia. The conference is organized by the IEEE Slovenia Section together with Faculty of Electrical Engineering University of Ljubljana and other Slovenian professional societies. The Conference is bilingual, with presentations in English and Slovenian. Conference topics:

VP - Invited Lectures,
EL - Electronics,
TC - Telecommunications,
AR - Automatic Control and Robotics,
SM - Modeling and Simulation,
ME - Power Engineering,
MT - Measurement,
AE - Acoustics and Electroacoustics,
CS - Computer Science,
PR - Pattern Recognition,
BM - Biomedical Engineering,
DI - Didactics,

ST - Student Papers,
PS - Poster Session,
DD - Additional Events.

This year, besides student papers (ST), also student poster session (PS) and Demola workshop (DD, Demola.pdf) will be hosted.

Papers / Prispevki ERK 2014

Urnik / Schedule
Urnik Schedule

Program ERK 2014: Program.pdf

Vabilo na triindvajseto mednarodno Elektrotehniško in računalniško konferenco ERK 2014

Objavljeno 10. september, 2014

Konferenca bo potekala od 22. do 24. septembra 2014 v Grand hotelu Metropol v Portorožu. Na konferenci bo bogat vzporedni strokovni program v vseh treh dneh, zato Vas vzpodbujamo, da si vzamete čas in se v tej atmosferi informirate in pogovorite o novostih, trendih in možnosti razvoja naše stroke na specifičnih področjih, za katere in od katerih živite. Vabljena, pregledna in poučna predavanja bodo dopolnjevala osnovni program konference, kjer bodo raziskovalci poročali o svojih dosežkih pred kritičnim strokovnim forumom udeležencev. Delovna jezika sta slovenski, ker se negovanju slovenske tehniške besede ne moremo odpovedati, in angleški, s čimer vabimo vedno več udeležencev iz tujine. Na konferenci bodo zastopana naslednja področja:

 • elektronika,
 • telekomunikacije,
 • avtomatika in robotika,
 • simulacije in modeliranje,
 • akustika in elektroakustika,
 • računalništvo in informatika,
 • razpoznavanja vzorcev,
 • biomedecinska tehnika,
 • močnostna elektrotehnika,
 • merilna tehnika,
 • didaktika in
 • študentski prispevki.

Poleg študentskega tekmovanja (ST), letos gostimo tudi študente pri predstavitivi študentskih projektov (PS, Po kreativni poti do praktičnega znanja) in delavnico Demola (DD, Demola.pdf)

Konferenco organizira Slovenska sekcija IEEE v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in drugimi strokovnimi društvi. Avtorji, ki želijo sodelovati na konferenci, naj do roka v mesecu juliju oddajo elektronski izvod članka v končni obliki. Članek naj obsega 4 strani in je napisan v slovenščini ali angleščini, vendar od avtorjem pričakujemo, da bodo v istem jeziku članek predstavili tudi na konferenci! Preliminarni urnik za avtorje:

 • Obvestilo o izboru: 19. avgust 2014
 • Oddaja končnega članka: 27. avgust, 2014

Vabilo na Tekmovanje študentskih prispevkov 2014 Slovenske sekcije IEEE.

Predloge za pisanje prispevka: doc, pdf, LaTeX.

Predsednik konference
Conference Chairman
Baldomir Zajc
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Baldomir.Zajc@fe.uni-lj.si

Podpredsedniki konference
Conference Vice Chairmans
Andrej Žemva
Matej Zajc
Saša Divjak

Predsednik programskega odbora
Program Committee Chairman
Jurij Tasič

Člani programskega odbora
Program Committee
Tadej Bajd
Genevieve Baudoin
Zmago Brezočnik
Emilio Corchado
Matjaž Debevc
Carl Debono
Marko Delimar
Saša Divjak
Janko Drnovšek
Peter Farkaš
Matjaž Gams
Bernard Grum
Franc Jager
Karel Jezernik
Stanislav Kovačič
Igor Kuzle
Drago Matko
Damijan Miklavčič
Miro Milanovič
Josef Modelski
Aljo Mujčić
Janez Nastran
Nataša Nešković
Igor Papič
George Paunović
Nikola Pavešić
Kurt Richter
Franc Solina
Nermin Suljanović
Radovan Sernec
Aleksander Szabo
Fabio Tosato
Andrej Trost
Matej Zajc
Damjan Zazula
Borut Zupančič
Borut Žalik
Andrej Žemva

Predsednik odbora za tisk
Publications Chairman
Andrej Trost
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Andrej.Trost@fe.uni-lj.si