Rezervacija hotela

Objavljeno 21. avgust, 2014

Pri rezervaciji hotela Metropol navedite, da ste udeleženci konference ERK 2014. Za rezervacijo hotela pošljite izpolnjen obrazec (Priojavnica.docx) po faxu +386 5/690 7010 ali po elektronski pošti na naslov: booking@bernardingroup.si.

 

Hotel Reservation

Posted on August 21th, 2014

Book the hotel room by sending e-mail to: booking@bernardingroup.si and state that you are ERK 2014 participant.

Področja konference

 • elektronika
 • telekomunikacije
 • avtomatika in robotika
 • simulacije in modeliranje
 • akustika in elektroakustika
 • računalništvo in informatika
 • umetna inteligenca
 • razpoznavanje vzorcev
 • biomedicinska tehnika
 • močnostna elektrotehnika
 • merilna tehnika
 • didaktika

Conferece Topics

 • electronics
 • telecommunications
 • automatic control and robotics
 • simulation and modeling
 • acoustics in electroacoustics
 • computer and information science
 • artificial intelligence
 • pattern recognition
 • biomedical engineering
 • power engineering
 • measurements
 • didactics