Oddaja prispevka za ERK 2012

Objavljeno 26. junij, 2012

Pri prvi oddaji se morate prijaviti v informacijski sistem. Ob uspešni prijavi dobite po elektronski pošti geslo, ki ga uporabite pri oddaji prispevka. Če ste pozabili geslo, se ponovno prijavite in po elektronski pošti boste prejeli novo geslo.

Pred nadaljevanjem preverite:

 1. Prispevek je napisan v skladu z navodili za oblikovanje.
 2. Napisan je na formatu A4 in ne vsebuje opomb ali številk strani!
 3. Upoštevali ste omejitev števila strani:
  • 4 strani za redne članke in
  • 2 strani za povzetke na študentskem tekmovanju.
 4. Datoteka za oddajo naj bo v formatu PDF (verzija 1.3) ali Microsoft Word (doc ali docx).
  • V datoteki PDF morajo biti vključeni vsi fonti in ne sme biti nastavljena zaščita ali geslo.
 5. Velikost datoteke ne sme presegati 2MB.
  • Če imate težave z velikostjo datoteke, zmanjšajte ločljivost slik (do 200dpi).
 

Študentsko tekmovanje

Tekmovanje je odprto za vse dodiplomske in podiplomske študente elektrotehnike in računalništva ter z njima povezanih strok na vseh slovenskih univerzah, ki niso diplomirali pred 30.09.2011.

Tekmovanje je hkrati tudi izbira slovenskih predstavnikov za študentsko tekmovanje IEEE Regije 8, ki obsega Evropo, Afriko, Azijo brez Daljnega vzhoda, kjer so se naši študentje pogosto uvrščali na vodila mesta.

Rok za oddajo celotnega prispevka je 1. september 2012). Pri izdelavi izdelka uporabite navodila za oblikovanje prispevkov na konferenci ERK. Dolžina prispevka naj ne preseže 6 strani.

Če vaše delo predstavlja del večjega projekta raziskovalne skupine ali nadaljevanje obširnejše raziskave, v prispevku poudarite originalnost vašega dela, delo drugih pa opišite le v obsegu, potrebnem za razumevanje celotnega konteksta. Razporeditev snovi po poglavjih naj bi ustrezala pravilom za strokovno pisanje oziroma po priporočilih za članke pri mednarodnih revijah. Jedrnat, primerno dolg in jasen povzetek ter ustrezno navedena literatura sta nepogrešljiva pri tovrstnem pisanju.

Pisni izdelki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku, govorni in predstavitveni jezik na ERK je slovenski, na regijski konferenci pa angleški.

Za sodelovanje na tekmovanju je potrebno oddati razširjeni povzetek (na dveh straneh) v formatu konference ERK do 16. 7. 2012 in celoten prispevek do 1. 9. 2012. Razširjeni povzetki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku in jih oddate preko spletnega obrazca. Celotne prispevke oddate preko elektronske pošte na naslov matevz.kunaver@fe.uni-lj.si

Obrazci / Forms

Oddaja člankov je zaključena.
Paper submissions are closed.

Roki / Deadlines

 • Oddaja prispevka / Paper Submission: 23. 7. 2012
 • Obvestilo o izboru / Notification of acceptance: 16. 8. 2012
 • Oddaja popravkov / Submit Changes: 27. 8. 2012

Info

Vprašanja pošljite na:
Send questions to: