Oddaja prispevka za ERK 2014

Objavljeno 13. julij, 2014

Pri prvi oddaji se morate prijaviti v informacijski sistem. Ob uspešni prijavi dobite po elektronski pošti geslo, ki ga uporabite pri oddaji prispevka. Če ste pozabili geslo, se ponovno prijavite in po elektronski pošti boste prejeli novo geslo.

Pred nadaljevanjem preverite:

 1. Prispevek je napisan v skladu z navodili za oblikovanje.
 2. Napisan je na formatu A4 in ne vsebuje opomb ali številk strani!
 3. Upoštevali ste omejitev števila strani:
  • 4 strani za redne članke in
  • 2 strani za povzetke na študentskem tekmovanju.
 4. Datoteka za oddajo naj bo v formatu PDF (verzija 1.3) ali Microsoft Word (doc ali docx).
  • V datoteki PDF morajo biti vključeni vsi fonti in ne sme biti nastavljena zaščita ali geslo.
 5. Velikost datoteke ne sme presegati 2MB.
  • Če imate težave z velikostjo datoteke, zmanjšajte ločljivost slik (do 200dpi).
 

ERK 2014 Paper Submission

Posted on June 6th, 2014

First submission requires author registration in the information system. After registration you will receive a password by e-mail. You will need the password in order to submit your articles. If you forget your password, repeat the registration process and you will receive a new one.

Submission Checklist:

 1. The article is written according to instructions for paper preparation.
 2. Paper format is A4, no footnotes and no page numbers are alowed!
 3. Page size limit is:
  • 4 pages for regular papers
  • 2 pages abstract for student competition.
 4. File for submission should be in PDF format (version 1.3) or Microsoft Word (doc or docx).
  • All fonts are embedded in PDF file and no file security or password protection is set.
 5. File size limit is 2MB.
  • If you have difficulties to meet the size limit, decrease the image resolution (to 200dpi).

Obrazci / Forms

Oddaja prispevkov je zaključena.
Paper submission is closed.

Roki / Deadlines

 • Oddaja prispevka / Paper Submission: 21. 7. 2014
 • Obvestilo o izboru / Notification of acceptance: 15. 8. 2014
 • Oddaja popravkov / Submit Changes: 25. 8. 2014

Info

Vprašanja pošljite na:
Send questions to: