Vabilo na dvajseto mednarodno Elektrotehniško in računalniško konferenco ERK 2011

Objavljeno 22. april, 2011

Urnik / Schedule
Urnik Schedule Program ERK 2011 (pdf)

Konferenca bo potekala od 19. do 21. septembra 2011 v Grand hotelu Metropol v Portorožu. Na konferenci bo bogat vzporedni strokovni program v vseh treh dneh, zato Vas vzpodbujamo, da si vzamete čas in se v tej atmosferi informirate in pogovorite o novostih, trendih in možnosti razvoja naše stroke na specifičnih področjih, za katere in od katerih živite. Vabljena, pregledna in poučna predavanja bodo dopolnjevala osnovni program konference, kjer bodo raziskovalci poročali o svojih dosežkih pred kritičnim strokovnim forumom udeležencev. Delovna jezika sta slovenski, ker se negovanju slovenske tehniške besede ne moremo odpovedati, in angleški, s čimer vabimo vedno več udeležencev iz tujine.

Na konferenci bodo zastopana naslednja področja:
 • elektronika,
 • telekomunikacije,
 • avtomatika,
 • simulacije in modeliranje,
 • robotika,
 • računalništvo in informatika,
 • umetna inteligenca,
 • razpoznavanja vzorcev,
 • biomedecinska tehnika,
 • močnostna elektrotehnika,
 • merilna tehnika,
 • didaktika.
Konferenco organizira Slovenska sekcija IEEE v sodelovanju s Slovensko inženirsko zvezo, Elektrotehniško zvezo Slovenije in drugimi strokovnimi društvi, odgovornimi za potek konference na svojih področjih:
 • Društvo avtomatikov Slovenije,
 • Slovensko društvo za merilno-procesno tehniko (ISEMEC),
 • SLOKO-CIGRE,
 • Društvo za medicinsko in biološko tehniko Slovenije,
 • Društvo robotikov Slovenije,
 • Slovensko društvo za umetno inteligenco,
 • Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev,
 • Slovensko društvo za simulacijo in modeliranje.
Avtorji, ki želijo sodelovati na konferenci, naj oddajo elektronski izvod članka v končni obliki. Navodila za oblikovanje (doc, pdf, LaTeX) in primer (pdf) najdete na spletni strani: http://www.ieee.si/erk/

Članek je lahko v slovenščini ali angleščini, vendar od avtorjem pričakujemo, da bodo v istem jeziku članek predstavili tudi na konferenci! Članek lahko obsega največ 4 strani. Vsi prispevki bodo recenzirani. Na spremnem dopisu lahko avtorji predlagajo področje konference.

Urnik za avtorje:
 • Rok za oddajo je podaljšan do: 22. julija 2011
 • Obvestilo o izboru: 31. avgusta 2011
Predsednik konference
Baldomir Zajc
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Baldomir.Zajc@fe.uni-lj.si

Podpredsednika konference
Saša Divjak
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Sasa.Divjak@fri.uni-lj.si

Matej Zajc
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Matej.Zajc@fe.uni-lj.si

Predsednik programskega odbora
Jurij Tasič
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Jure.Tasic@fe.uni-lj.si

Člani programskega odbora
Tadej Bajd
Genevieve Baudoin
Carl Debono
Marko Delimar
Saša Divjak
Janko Drnovšek
Peter Farkaš
Matjaž Gams
Bernard Grum
Franc Jager
Marko Jagodič
Karel Jezernik
Drago Matko
Damijan Miklavčič
Miro Milanovič
Josef Modelski
Michael Muhr
Janez Nastran
George Paunović
Nikola Pavešić
Kurt Richter
Franc Solina
Radovan Sernec
Aleksander Szabo
Fabio Tosato
Borut Zupančič
Andrej Žemva

Predsednik odbora za tisk
Andrej Žemva
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1001 Ljubljana
Tel: (01) 4768 346
Fax: (01) 4264 630
Andrej.Zemva@fe.uni-lj.si