IEEE Slovenija

ERK 2018
17. - 18. September 2018
Hotel Bernardin, Portorož

27th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2018

The ERK 2018 conference will be held on September 17-18, 2018 in Congress Center Bernardin, Portorož, Slovenia. The conference is organized by the IEEE Slovenia Section together with Faculty of Electrical Engineering University of Ljubljana and other Slovenian professional societies. The Conference is bilingual, with presentations in English and Slovenian.

Conference topics:

VP - Invited LecturesCS - Computer Science
EL - ElectronicsPR - Pattern Recognition
TC - TelecommunicationsBM - Biomedical Engineering
AR - Automatic Control and RoboticsDI - Didactics
SM - Modeling and SimulationST - Student Papers
ME - Power EngineeringMM - Multimedia
MT - MeasurementAE - Acoustics and Electroacoustics

Author info:

 • Extended submission deadline: 15. July 2018
 • Notification of acceptance: 20. August 2018
 • Camera-ready: 31. August 2018

ERK Template: doc, pdf, LaTeX.

Sedemindvajseta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2018

Konferenca bo potekala v kongresnem centru Bernardin v Portorožu.

Na konferenci bo od 17. do 18. septembra 2018 poleg rednih sekcij bogat vzporedni strokovni program v dveh dneh, zato Vas vzpodbujamo, da si vzamete čas in se v tej atmosferi informirate in pogovorite o novostih, trendih in možnosti razvoja naše stroke na specifičnih področjih, za katere in od katerih živite. Vabljena, pregledna in poučna predavanja bodo dopolnjevala osnovni program konference, kjer bodo raziskovalci poročali o svojih dosežkih pred kritičnim strokovnim forumom udeležencev. Delovna jezika sta slovenski, ker se negovanju slovenske tehniške besede ne moremo odpovedati, in angleški, s čimer vabimo vedno več udeležencev iz tujine. Na konferenci bodo zastopana naslednja področja:

 • elektronika,
 • telekomunikacije,
 • multimedija,
 • avtomatika in robotika,
 • simulacije in modeliranje,
 • akustika in elektroakustika,
 • računalništvo in informatika,
 • razpoznavanja vzorcev,
 • biomedicinska tehnika,
 • močnostna elektrotehnika,
 • merilna tehnika,
 • didaktika in študentski prispevki.

Konferenco organizira Slovenska sekcija IEEE v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in drugimi strokovnimi društvi. Članek naj obsega 4 strani in je napisan v slovenščini ali angleščini, vendar od avtorjem pričakujemo, da bodo v istem jeziku članek predstavili tudi na konferenci! Preliminarni urnik za avtorje:

 • Podaljšan rok za oddajo: 15. julij 2018
 • Obvestilo o izboru: 20. avgust 2018
 • Oddaja za tisk: 31. avgust 2018

Vabilo na Tekmovanje študentskih prispevkov 2018 Slovenske sekcije IEEE.

Predloge za pisanje prispevka: doc, pdf, LaTeX.