IEEE Slovenija

ERK 2017
25. - 27. September 2017
Hotel Bernardin, Portorož

26th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2017

The ERK 2017 conference will be held on September 25-27, 2017 in Congress Center Bernardin, Portorož, Slovenia. The conference is organized by the IEEE Slovenia Section together with Faculty of Electrical Engineering University of Ljubljana and other Slovenian professional societies. The Conference is bilingual, with presentations in English and Slovenian.

Conference topics:

EL - ElectronicsCS - Computer Science
TC - TelecommunicationsMM - Multimedia
AV - Control SystemsRO - Robotics
SM - Modeling and SimulationPR - Pattern Recognition
ME - Power EngineeringBM - Biomedical Engineering
MT - MeasurementAE - Acoustics and Electroacoustics
DI - DidacticsST - Student Papers

Author info:

 • Paper submission deadline is extended: 14. July 2017
 • Notification of acceptance: 21. August 2017
 • Camera-ready: 31. August 2017

ERK Template: doc, pdf, LaTeX.

Šestindvajseta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2017

Konferenca bo potekala v kongresnem centru Bernardin v Portorožu.

Na konferenci bo od 25. do 27. septembra 2017 poleg rednih sekcij bogat vzporedni strokovni program v vseh treh dneh, zato Vas vzpodbujamo, da si vzamete čas in se v tej atmosferi informirate in pogovorite o novostih, trendih in možnosti razvoja naše stroke na specifičnih področjih, za katere in od katerih živite. Vabljena, pregledna in poučna predavanja bodo dopolnjevala osnovni program konference, kjer bodo raziskovalci poročali o svojih dosežkih pred kritičnim strokovnim forumom udeležencev. Delovna jezika sta slovenski, ker se negovanju slovenske tehniške besede ne moremo odpovedati, in angleški, s čimer vabimo vedno več udeležencev iz tujine. Na konferenci bodo zastopana naslednja področja:

 • elektronika,
 • telekomunikacije,
 • avtomatika,
 • simulacije in modeliranje,
 • močnostna elektrotehnika,
 • merilna tehnika,
 • didaktika in
 • računalništvo in informatika,
 • multimedija,
 • robotika,
 • razpoznavanja vzorcev,
 • biomedicinska tehnika,
 • akustika in elektroakustika,
 • študentski prispevki.

Konferenco organizira Slovenska sekcija IEEE v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in drugimi strokovnimi društvi. Članek naj obsega 4 strani in je napisan v slovenščini ali angleščini, vendar od avtorjem pričakujemo, da bodo v istem jeziku članek predstavili tudi na konferenci! Preliminarni urnik za avtorje:

 • Rok za oddajo članka je podaljšan do 14. julija 2017
 • Obvestilo o izboru: 21. avgust 2017
 • Oddaja za tisk: 31. avgust 2017

Vabilo na Tekmovanje študentskih prispevkov 2017 Slovenske sekcije IEEE.

Predloge za pisanje prispevka: doc, pdf, LaTeX.